Coaching kan både forløse problemer og frisætte dit største potentiale"💖

Er du et sted i dit liv, hvor du inderligt ønsker at skabe en forandring, har brug for støtte til at sætte et mål og at nå det, eller at opnå nye indsigter og overvinde indre barrierer?

Coaching handler om, at du finder ind til netop dét, du ønsker dig af livet, at du frisætter fastlåst energi og potentiale, og transformerer det til handling, så du kan skabe og leve det liv du drømmer om. Der kan være mange årsager til, at man i perioder af sit liv, oplever et behov for at søge professionel coaching.

Jeg har mødt mennesker i min praksis som henvender sig fordi de ønsker at realisere en drøm, står overfor en svær beslutning, befinder sig i et vanskeligt dilemma, ønsker at udleve deres fulde potentiale, skifte karriere eller har en dyb længsel efter at opnå mere balance og ro i hverdagen.

"Intet problem er for småt eller for stort"⭐

Coaching kan handle om ALT fra helt nære og dagligdags ændringer, og til at træffe større livsændrende beslutninger. Coaching er et redskab der kan hjælpe dig til at skabe udvikling i præcis den retning du ønsker og at nå et ønsket mål eller en ønsket tilstand.

Det første vigtige skridt i en coachingproces indebærer typisk at du afklarer og definerer, hvad du ønsker at opnå med coachingen. Herefter går vi i dybden med at afdække hvad du oplever af udfordringer.

Vi undersøger sammen, hvad der indtil nu har forhindret dig eller holdt dig tilbage, samt hvordan du kan overkomme disse udfordringer eller frigøre dig fra uhensigtsmæssige blokeringer, tanke- og handlemønstre.

Som en væsentlig del af coachingen kaster vi lys på dine ressourcer og styrker, din motivation og drivkraft, så vi kan arbejde med at erstatte gamle mønstre eller blokeringer, med nye muligheder, redskaber og gode vaner.