Telefon

42 31 50 54

Email

info@stressrelief.dk

Min faglige baggrund omfatter mere end 22 års praksis-, konsulent- og ledelseserfaring indenfor henholdsvis behandlingspsykiatrien og den kommunale socialpsykiatri.

Mine virker har omfattet rådgivning og relationsarbejde i forhold til den enkelte borger, coaching og ledelse af medarbejdere, samt facilitering af udviklingsopgaver for ledere og nøglemedarbejdere, udover formidling af udviklingstiltag for kommunens politikere.

Relationen er drivkraften i mit engagement og arbejde, både i mit tidligere virke som leder, og i forhold til mennesker der befinder sig et sårbart sted i livet. At opnå kontakt, tillid og nærvær oplever jeg som en forudsætning for samarbejdet og for det enkelte menneskes progression.

Som socialrådgiverstuderende i mine helt unge år arbejdede jeg ved siden af mit studie på et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn. Jeg blev hurtigt klar over, at det var i samtalen jeg hentede min motivation og mit engagement.

At finde ind til et andet menneskes styrke og ressourcer, og herigennem hjælpe dem på fode igen eller til at finde en ny vej i livet, er en kæmpe motivationsfaktor og dét som har drevet mig til, at fortsætte i sporet igennem alle årene.

UDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE OG KURSER:

  • Kursus i ”Den motiverende samtale” v/Psykolog Jens Bregengård
  • Kursus i ”Den succesfulde sygesamtale” V/Helsingør Kommune
  • Kursus i ”Sekundær traumatisering” V/Psykoterapeut Susanne Bang MPF
  • Kursus i ”Stresshåndtering” V/Thomas Milsted, Center for Stress
  • Diplomkursus i Gerontologi V/Dansk Gerontologisk Institut
  • Kursusforløb i Gerontopsykiatri V/Psykiatrisk Sygehus Hillerød
  • Kursus i ”Metode i socialt arbejde med sindslidende” V/Psykolog Gustav Eliasson