Telefon

42 31 50 54

Email

info@stressrelief.dk

Bliv fri af stress!

"Ingen eller noget skal tage magten over dit liv,

så du bliver syg af det"

Hvis vi vidste, hvordan vi skulle passe på os selv, var vi ikke blevet ramt af stress. Intet er så vigtigt, at du skal betale med dit helbred. Din personlige proces i et stresscoaching forløb, indebærer at du får stressen ud af kroppen, samtidig med at du indarbejder nye sunde og gode vaner, som genopbygger og heler dig.

Når du er klar, arbejder vi videre med praktiske øvelser, samt konkrete handlingsstrategier og redskaber der fremover vil hjælpe dig til at håndtere stressende situationer, ligesom du lærer at forebygge stress.

En stresscoachingproces er derfor ALTID tilpasset præcis til dig, så du i fremtiden bliver i stand til at navigere i overensstemmelse med dine ressourcer og værdier, og at du ved, hvordan du skal passe godt på dig selv.

Akut eller alvorlig stress?

Der skelnes typisk imellem akut stress og alvorlig stress. Akut stress er ikke farligt, det kan faktisk hjælpe os til at præstere bedre i en konkret situation. Det kan fx være at du får ”sommerfugle i maven” når du skal noget nyt og spændende eller når du skal præstere til en specifik og afgrænset opgave.

Alvorlig stress er derimod en “ophobning” af akut stress og kan være skadeligt for helbredet, når det fortsætter over længere tid. Jo længere tid du har stresshormon i kroppen og er under (for) stort pres, jo større er chancen for, at det udvikler det sig til alvorlig stress. Derfor skal det stoppe igen indenfor kort tid.

Med stresscoaching opnår du dermed viden om stresssymptomer og indsigt i hvad stress er, ligesom du opnår større bevidsthed om dine handlingsmønstre, stressårsager og hvad der førte til stress hos dig. Stresscoaching adskiller sig fra almindelig coaching, da rådgivning også indgår som en vigtig komponent.

Når du tilegner dig mestringsstrategier til at modstå stress og du bliver bevidst om egne grænser og prioriteringer, vil du opleve at få meget mere fysisk og psykisk overskud i hverdagen. Stresscoaching handler om at genfinde balancen, lytte til din krop og at leve dit liv i overensstemmelse med dine værdier.