Telefon

42 31 50 54

Email

info@stressrelief.dk

"Balance er nøglen til indre ro og trivsel"

FYSISKE SYMPTOMER

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

PSYKISKE SYMPTOMER

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

 ADFÆRDSMÆSSIGE SYMPTOMER

 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

"Når du finder den rette balance i dit liv
imellem ydre og indre krav vil du opleve, hvordan alt stille og roligt falder på plads"

Stress er ikke en diagnose eller en krise. Stress er en naturlig reaktion og en belastningstilstand på for stort pres og kan opleves af mange årsager. Stress kan for eksempel være arbejdsrelateret, opstå i privatlivet, have helbredsmæssige årsager, være forårsaget af andre ydre pres eller indre restriktioner og krav til sig selv.

Alle mennesker kan blive stressede, hvis de er overbelastede, arbejder for meget eller sover for lidt. Vi reagerer ikke ens på de påvirkninger vi oplever i dagligdagen og igennem livet.

Det som kan være stressfremkaldende hos ét menneske, kan virke modsat og motiverende på et andet menneske. Stress skal derfor håndteres individuelt. Stresssymptomer er både fysiske og mentale reaktioner på at du er udfordret i mere end almindelig grad eller at noget er galt.

Stresssymptomer er således kroppens forsøg på at tiltrække din opmærksomhed og ”hjælpe” dig til, at forstå, du bør ændre noget i din dagligdag, før det bliver skadeligt for dit helbred.